Kan det være flere administratorer?

En klubbadmin, kan gi rettigheter til så mange i klubben som ønsker