Kan vi bruke Sportello Booking til andre ressurser enn baner og haller? 

Ja, en klubb kan selv velge ressurser som f.eks haller, utebane, styrkerom, gymsal, møterom etc